I am your father's brother. I am your... - UNCLE, You are my child. I am your... - FATHER (DAD), Your mother is my mum. Your father is my dad. I am your... - BROTHER, I am the sister of your mum. I am your... - AUNT, I am the father of your grandfather. I am your... - GREAT GRANDFATHER, My mum and your mum are sisters. I am your... - COUSIN, I am your father's dad. I am your... - GRANDFATHER (GRANDPA), I am your mother's mother. You are my sunshine. I am your... - GRANDMOTHER (GRANNY, GRANDMA), I am your grandfather's mother. I am your... - GREAT GRANDMOTHER, I gave you birth. I am your... - MOTHER (MOM, MUM), You are my child. Your sister is my... - DAUGHTER, I am married to your mum. I am her... - HUSBAND, You are the son of my son. You are my... - GRANDSON, You are the daughter of my son. You are my... - GRANDDAUGHTER, I am your aunt. You are a boy. You are my... - NEPHEW, You are my sister. We are... - SIBLINGS, Your grandpa is my husband. I am his ... - WIFE, You are our child. We are your... - PARENTS, I am your aunt. You are a girl. You are my... - NIECE, You are our grandchildren. We are your... - GRANDPARENTS,

Výsledková tabule/Žebříček

Otáčet dlaždice je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?