I ____ sodas on weekdays. Tony and I ____ suchi tonight. Men ____ the football match last Saturday. Oscar ____ a suit last night. ____ a new dress last week? Ross ____ in Buenos Aires this month. ____ in the park on Mondays? She ____ at the cinema yesterday. I ____ tennis now. It often ____ in Scotland. Mary ____ to the park yesterday. Carol ____ coffee. Tim ____ a book last month. Listen! Somebody ____. Mum ____ a cake every Sunday.

V současné době pracujeme na zlepšení Chybějící slovo. Prosím, pomozte nám tím, že nám nabídnete svůj názor.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?