Jak se ptáme na podmět?, Jak se ptáme na přísudek?, Čím můžeme vyjádřit podmět?, Čím můžeme vyjádřit přísudek?, Včera přijela moje sestra na návštěvu. (urči podmět), Mluvit s plnou pusou je neslušné. (urči podmět), Z košíku se ozývalo srdcervoucí mňau. (urči podmět), K vymíchanému těstu přidejte nastrouhaná jablka. (urči druh podmětu), Přijedeme v pondělí odpoledne. (urči druh podmětu), Sourozenci se neustále jenom prali. (urči druh podmětu), Jak podtrháváme podmět a jakou má zkratku?, Jak podtrháváme přísudek a jakou má zkratku?, Vymysli větu s podmětem nevyjádřeným., Vymysli větu s podmětem vyjádřeným., Uveď příklad věty s podmětem všeobecným., Jaká slovesa jsou fázová? Vyjmenuj., Jaká slovesa jsou způsobová (modální)? Vyjmenuj., Přestalo pršet. Vyhledej přísudek., Musíme vynést koš. Vyhledej přísudek..

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?