Vysvětli, co je to úsečka., Vysvětli, co je to přímka., Vysvětli, co je to polopřímka., Načrtni přímku p., Načrtni polopřímku KL., Načrtni úsečku BC., Narýsuj bod C., Načrtni úsečku AB a bod D, který na ní leží., Napiš symbol kolmosti., Napiš symbol rovnoběžnosti., Napiš symbol různoběžnosti., Ukaž postup rýsování rovnoběžek., Ukaž postup rýsování kolmice., Načrtni, jak mohou vypadat různoběžky., Vysvětli, co je to průsečík., Načrtni přímku MN a bod L, který na ní neleží..

Geometrie - bod, přímka, úsečka, vzájemná poloha přímek

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?