drink +, smoke -, dance +3, buy -3, go ?, watch ?3, play ?..., eat ?...3, fly +, rain +3, cook -, run -3, say ?, take ?+, give ?..., find ?...3, put +, bring +3, show -, help -3, write ?, meet ?3, talk ?..., sit ?...3, read +, send +3, win -, walk -3, love  ?, like ?3, plan ?..., prepare ?...3, answer +, study +3, learn -, take -3, try ?, cry ?3, build ?..., kiss ?...3, teach +, look  +3, travel -, say -3, repeat ?, train ?3, think ?..., agree +, listen +3, come +.

Karty - tvorba vět přítomný čas prostý (+,-,?,3)

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?