ornice - úrodná vrstva půdy, která je obdělávána na polích, eroze - rozrušování a postupný rozpad horniny, půda - nejsvrchnější vrstva povrchu Země, humus - nejúrodnější část půdy, pedologie - věda zabývající se studiem půdy, achát - odrůda křemene, magma - roztavené horniny, vápenec - hornina tvořena hedbám nerostem,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?