class - třída (žáci), dialogue - rozhovor, different - různý, expresion - výraz, introduce - představit se, partner - partner, Bye - Nashle, ahoj, Good afternoon - dobré odpoledne, Goodbye - Na shledanou, Good evening - dobrý večer, Good morning - dobré ráno, Good night - dobrou noc, Hello - Ahoj, Hi! - Ahoj, How are you? - Jak se máš?, I'm fajn, thank you. - Mám se dobře, děkuji., It's - To je, My name is - Jmenuji se, See you (later) - Na viděnou (později), What's your name? - Jak se jmenuješ?, Who's this? - Kdo je to?,

P1 - 1Introduction - A Hallo

Výsledková tabule/Žebříček

Otáčet dlaždice je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?