1) Jak se jinak řekne kamenný obal Země? a) litosféra b) atmosféra c) kamenosféra d) kamenná sféra 2) Jak se jinak řekne vodní obal Země? a) vodosféra b) pedosféra c) litosféra d) hydrosféra 3) Jak se jinak řekne živý obal Země? a) animosféra b) živočichosféra c) biosféra 4) Co dělá působení gravitace měsíce? a) zatmění slunce b) příliv a odliv c) zatmění měsíce d) Střídání ročních období 5) Zeměpis obyvatelstva se nazývá: a) Lidografie b) Geografie c) Biologie d) Demografie 6) Rasová teorie - rozdělení na 3 základní rasy, které? a) mogoloidní, neurotická, elegantní b) módní, evropská, negrotická c) europoidní, negroidní, mongoloidní 7) Mezi světové oceány NEPATŘÍ: a) Tichý oceán b) Atlantský oceán c) Středozemní oceán d) Severní ledový oceán e) Indický oceán 8) Nejlidnatějším kontinentem je: a) Amerika b) Evropa c) Asie d) Austrálie e) Antarktida 9) Pojmem MORTALITA myslíme: a) hustotu zalidnění na km2 b) porodnost c) úmrtnost 10) Přistěhovalcům (těm, kdo přicházejí DO země), říkáme: a) reemigranti b) imigranti c) emigranti 11) Mezi znaky národa NEPATŘÍ: a) historie b) jazyk c) náboženství d) území e) kultura 12) Ke světovým jazykům řadíme (vyber tvrzení se všemi správnými variantami): a) španělština, italština, němčina, angličtina, čeština b) němčina, latina, ruština, angličtina, francouzština c) angličtina, slovenština, germánština, francouzština, ruština d) ruština, francouzština, angličtina, němčina, španělština 13) 1. Po pojmem MIGRACE rozumíme: a) stěhování b) rozmístění obyvatelstva c) porodnost 14) Druhým nejlidnatějším kontinentem je: a) Amerika b) Asie c) Afrika d) Evropa 15) Na Zemi momentálně žije: a) přes 6 mld obyvatel b) přes 9 mld. obyvatel c) přes 7 mld. obyvatel 16) Nejvíce obyvatel v současnosti přibývá v: a) Africe b) Evropě c) Americe 17) Nejpoužívanější jazyk světa je: a) čeština b) němčina c) angličtina d) francouzština 18) Nejrozšířenější náboženství na světě je: a) islám b) judaismus c) hinduismus d) křesťanství 19) Modlitebna muslimů se nazývá: a) kostel b) mešita c) synagoga 20) Ten, kdo vede bohoslužby při židovském obřadu, se nazývá: a) kněz b) pop c) rabín 21) Jak se jmenují věřící islámu a jejich posvátná kniha? a) katolíci, Bible b) muslimové, Korán c) buddhisté, sútry d) židé, Tanach 22) Označení pro náboženství uctívajívající více bohů : a) polyteismus b) monoteismus 23) Když nevěřím v žádnou nadpozemskou sílu, bytost..., říká se, že jsem: a) deista b) ateista c) neznaboh 24) Věda, která se zabývá studiem náboženství, se nazývá: a) teologie b) geografie c) religionistika

Zeměpis, 7. třída - aktivitka na začátek

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?