Vesmír vznikl přibližně před 13,8 miliardami let během takzvaného ____. Od té doby se neustále ____. Po velkém třesku vznikly částice a poté ____, které jsou seskupeny do větších hvězdných celků – ____. Kromě hvězd můžeme uvidět na obloze i další kosmické objekty například ____, měsíce, ____ nebo ____. Naší nejbližší hvězdou je ____. Kolem Slunce obíhá ____ planet. Jsou to ____, ____, Země, ____, ____, ____, Uran, ____. Kolem některých planet naší sluneční soustavy obíhají ____. Některé hvězdy připomínají na obloze obrazce, které nazýváme ____. Lidé zkoumají vesmír pomocí umělých ____ a kosmických ____.

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?