1) letuška a) let b) letuš c) letušk 2) rybář a) ry b) ryb c) ryba 3) učitelka a) učit b) uči c) uč 4) vodník a) voda b) vodn c) vod 5) východ a) vých b) chod c) výcho 6) výzdoba a) výzdob b) vyzdob c) zdob 7) soutěžící a) soutěží b) soutě c) soutěž 8) objevitel a) objev b) obje c) jevit d) jevitel e) jev 9) objemný a) objem b) jemný c) jem 10) pralesní a) pra b) lesní c) les d) prales

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?