1) školní zájez_ a) d b) t 2) velký kru_ a) h b) ch 3) vyhraný zápa_ a) z b) s 4) zvonivý smí_ a) h b) ch 5) vyschlá kalu_ a) š b) ž 6) slabý déš_ a) ť b) ď 7) ostrý nů_ a) š b) ž 8) z nových hníz_ a) t b) d 9) bílý ostro_ a) v b) f 10) silný prova_ a) s b) z 11) tenký drá_ a) t b) d 12) včelí me_ a) t b) d 13) několik koupališ_ a) ť b) ď 14) koruny jí_ a) f b) v 15) hrá_ rybníka a) s b) z 16) studený obkla_ a) t b) d 17) domoro_ci a) t b) d 18) předlo_ky a) ž b) š 19) poštovní holu_ a) p b) b 20) krásná sva_ba a) d b) t

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?