světlý - tmavý, nemoc - zdraví, čistota - špína, chlad - teplo, utíká - stojí, běloba - čerň, ostrý - tupý, křehký - pevný, pláč - smích, veselost - smutek, levý - pravý, sytý - hladový, uvařený - syrový, teplý - studený, příkrý - mírný, hloubka - mělčina, tvrdost - měkkost, jemně - hrubě, smutně - vesele, hlasitý - tichý, oblečený - nahý,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?