Kopec, hora, vrch - Je obecné označení pro vyvýšené povrchové tvary georeliéfu různého tvaru a velikosti., Horské sedlo - Je místo v krajině mezi dvěma horami či vrchy, z něhož na dvě strany svahy sestupují do údolí a na ostatní dvě strany stoupají k vrcholům hor., Strž, rokle - Je erozní rýha značných rozměrů, vzniklá zejména v měkkých (sypkých) usazených horninách (zeminách, spraši apod.) nebo sopečných uloženinách., Údolí - Je to druh geomorfologického tvaru, které se vyznačuje protáhlým tvarem, jehož okraje dva nebo tři strany jsou lemovány vyvýšeným terénem., Útes - Je to ostré skalisko příkře vystupující nad okolí. Může se nacházet nad terénem v horách, nad pobřežím, vystupovat z moře nad hladinu, nebo z mořského dna a být skryt pod hladinou., Horský hřbet, hřeben - Je to protáhlá vyvýšenina, jejíž délka přesahuje šířku, s různými sklony svahů a plochou zaoblenou vrcholovou částí., Úbočí hory - Jsou svahové plochy, které se nacházejí na obou stranách hřbetnice nebo na všech bočních stranách kopce., Úpatí - Je styk dvou různě skloněných terénních ploch na rozhraní úbočí a údolí.,

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?