1) Přines mi me-! a) t b) d 2) Na stromě visí ptačí bu-ka. a) t b) d 3) V horách jsem viděl vodopá-. a) t b) d 4) Jedeme na výle-. a) t b) d 5) V matematice používáme praví-ko. a) t b) d 6) Maminka uvařila kompo-. a) d b) t 7) Zmrzlá voda je le-. a) t b) d 8) Mám za sebou le- balónem. a) t b) d 9) Kolem zahrady stojí dřevěný plo-. a) t b) d 10) V poledne se jí obě-. a) t b) d 11) Hra- stojí na kopci. a) t b) d 12) Byl to můj skvělý nápa-. a) t b) d 13) V chaloupce bydlel medvě-. a) t b) d 14) Moje kamará-ka se jmenuje Ema. a) t b) d 15) Maminka má boty s vysokými podpa-ky. a) t b) d 16) Rybář musí mít rybářský pru-. a) t b) d 17) Ořech je plo- ořechovníku. a) d b) t 18) Sestra má hodně bo-. a) t b) d 19) Našel vzácný pokla-. a) d b) t 20) Po cestě lezl ha-. a) t b) d

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?