Y, Ý: zas_pali jámu, brz_ se vrátí, l_ska je druh kachny, nové l_že, v_seli ječmen, číslo v_děl pěti, pálí ho dobré b_dlo, m_t si obl_čej, m_ jsme rádi, roste tam jen b_lí, I, Í: odb_la půlnoc, l_sá se k nám, slep_š ty pap_ry?, zámecká v_žka, l_že med, pach s_ry, trn p_chá, uv_děl bab_čku, tyč je b_dlo, bude m_t hotovo,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?