učitelka - úča, žákovská knížka - žákajda, matematika - matika, ředitel - říďa, vychovatelka - vychouška, pětka - kule, domácí úkol - domácák, svačina - sváča, tělesná výchova - tělák, pracovní činnosti - pracovko, výtvarná výchova - výtvarka, písemná práce - písemka, učit se - šprtat, anglický jazyk - ájina,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?