VATA, VANA, VÉNA, LOVÍ, PIVO, PAVEL, PAVLA, VÍNO, LÍPA, PLOT, SOVA, VOSA, STŮL, SLON, LÁME, MELE, NOSÍ, JÁMA, JÍME, VÍME, SALÁT, JELEN, PATA, PUSA, AUTO.

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?