-ě: sb__ratel mincí, ob__žná dráha, vzáp__tí usnul, b__želi na vlak, v__ří pov__rám, p__vecká soutěž, na celém sv__tě, stál na hlav__, pov__z mi to, přišla Kv__ta, -je: zákaz v__zdu, nev__l tam, ob__m válce, kruhový ob__zd, ob__mný batoh, ob__vil se tam, zrakový v__jem, sluchové v__my, ob__vil Ameriku, z__vil se náhle,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?