1) “Odvaha” je podstatné jméno a) Abstraktní b) Konkrétní c) Látkové d) Pomnožné e) Hromadné 2) Najdi správně napsaný výraz a) Spojené Státy Americké b) spojené státy Americké c) Spojené státy anerické d) Spojené státy Americké 3) hokejisti, husiti a) Špatně b) Správně 4) Najdi správný výraz a) 3.p.č.j. - Milanu b) 3.p.č.j. - Milanovi c) 5.p.č.j. - Milan d) 6.p.č.j. - Milanovy 5) Káva patří do skupiny podstatných jmen a) Pomnožná b) Hromadná c) Látková d) Látková + v množném čísle mají pozměněný význam 6) Co to je neologismus? a) Něco z pravěku b) Nově utvořené slovo c) Nová věda o logice d) Nové způsoby přihlašování 7) Vyber správné tvrzení a) Pomnožná podstatná jména mají tvar pouze jednotného čísla b) Pomnožná podstatná jména mají pouze tvary množného čísla c) Pomnožná podstatná jména mají koncovky pomnožného čísla d) Pomnožná podstatná jména mají číslo jefnotné i množné 8) Látková podstatná jména označují tvarem jednotného čísla samotnou látku, bez ohledu na její množství. Je to pravda? a) Ano b) Ne 9) Cesta je podstatné jméno a) Konkrétní b) Abstraktní c) Konkrétní i abstraktní dle významu 10) Které z uvedených je správně?  a) Hotel u Bílé Labutě b) hotel u Bílé labutě c) hotel U Bílé labutě d) Hotel U Bílé labutě 11) Voják měl na ….. řády za statečnost. a) Ramenech b) Ramenou c) Ramíncích 12) Dítě s malýma …. a) Ručičkami b) Ručkama c) Ručičkama d) Ručkama i ručičkama 13) Stůl se třemi …. a) Nohami b) Nohama c) Nožkama 14) Spojením hlásek vznikne a) Slovo b) Věta c) Singular d) Gramatika 15) Slovní druh vyjadřující děj označuje číslo a) 7 b) 6 c) 5 d) 4 e) 3 16) Podstatná jména vlastní jsou například a) pes, Alík b) Alík, Labe c) Tereza, řeka d) Velikonoce, svátek 17) Uveďte slovo nadřazené k následující skupině slov: moucha, brouk, mravenec a) Zelenina b) Hmyz c) Nábytek d) Látky 18) Z automobilu se stal znak, rozčleněný do fázového pohybu. Vzduch, rozrážený jeho rychlostí, uvádí do pohybu i okolní prostor. Kolik je v textu podstatných jmen abstraktních a kolik konkrétních? a) 1 konkrétní 5 abstraktních b) 2 konkrétní 5 abstraktních c) 1 konkrétní 6 abstraktních d) 3 konkrétní 4 abstraktní 19) Dům postavil vlastními rukami. Je to správně? a) Ano b) Ne, protože se říká ruky. c) Ne, protože se říká rukama. d) Ne, protože se říká rukamy. 20) Na lesní stezce ležela pytlácká …. a) Oka b) Nohama c) Očičkama d) Rukami

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?