1) Kdy vzniklo Československo? Přesné datum vyhlášení samostatného československého státu bylo: a) 1. 8. 1918 b) 28. 10. 1918 c) 12. 12. 1918 2) Prvním prezidentem samostatného Československa byl: a) Tomáš Garrigue Masaryk b) Václav Havel c) Eduard Beneš 3) Naše země se však už nejmenuje Československá republika. Víš, kdy po odtržení Slovenska vznikla Česká republika? a) 31. 12. 1992 b) 17.11. 1989 c) 1. 1. 1993 4) Naši státní hymnu určitě znáš. Víš, ze které divadelní hry J. K. Tyla je píseň, z níž hymna vznikla? a) Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka b) Hory šumí c) Strakonický dudák 5) Jaké tři barvy jsou na státní vlajce České republiky? a) červená, bílá, žlutá b) červená, modrá, bílá c) bílá, červená, zelená 6) Česká republika má sedm státních symbolů. Víš, který mezi ně nepatří? a) velký státní znak b) obraz prezidenta ve zlatém rámu c) státní barvy d) státní vlajka e) malý státní znak f) hymna 7) Jaký nápis je na prezidentské standartě? Jaký nápis je na prezidentské standartě? a) Pravda vítězí. b) Kdo uteče vyhraje. c) Kdo neskáče není Čech. 8) V jaké rodině TGM vyrůstal? a) V chudé rodině v Hodoníně. Maminka pracovala jako kuchařka a tatínek jako kočí. b) V bohaté pražské rodině, která vlastnila několik domů. c) V rodině slavných cirkusových artistů.  9) Jak TGM přišel ke zvláštnímu jménu Garrigue? a) Jmenovala se tak jeho maminka za svobodna, a protože ji měl rád, chtěl ji tak udělat radost. b) Bylo to příjmení jeho kamaráda z dětství, který mu zachránil život, když se topil. V dospělosti mu chtěl takto projevit vděk. c) Bylo to příjmení jeho manželky Charlotty, které připojil ke svému jménu na důkaz úcty a rovnoprávnosti. 10) Masarykova manželka Charlotta byla: a) Francouzka b) Američanka c) Angličanka 11) Kterou činnost spojenou se zvířaty měl Masaryk nejraději? a) jízdu na koni b) lovení kachen c) výcvik psů 12) O které písničce se tvrdí, že byla Masarykovou nejoblíbenější? a) Já mám koně, vrané koně b) Ach synku, synku c) Koulelo se jablíčko

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?