Žabka veselo odrapkala svoju prosbu., Koze sa od rozpáleného dymu pripálila brada., Z dvorov sa hneď začali zbiehať kupci., Vypínal prsia a sekal vo vzduchu ostrohami., Tučná tetka prekvapene zažmurkala., Najväčšmi sa zľakla hus., Pred vozíkom s gaštanmi stála koza., Postavila sa na zadné a oňuchávala voňavý dym., Predavačka nabrala na lopatku štyri gaštany., Predavačka vysypala do žabkinho vaku jeden plech gaštanov., Preložila si lopatku z jednej ruky do druhej., Dostala zo seba iba prvú slabiku., Na rohu pod lipou zastala tučná predavačka gaštanov., Zatlačila vozík až k samému stromu a začala vyspevovať., Gaštan ho popálil na jazyku a on s krikom odletel..

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?