1) ПРЕДМЕТИ СЕ a) НЕ МОГУ САМИ ПОКРЕТАТИ b) МОГУ САМИ ПОКРЕТАТИ 2) КРЕТАЊЕ ЈЕ a) СВУДА ОКО НАС b) У ОДРЕЂЕНИМ МЕСТИМА 3) МОЖЕМО СЕ КРЕТАТИ a) ПОЛУКРУЖНО b) НАПРЕД НАЗАД ЛЕВО ДЕСНО 4) ДА ЛИ ЈЕ ЗДРАВЉЕ НАЈ БИТНИЈЕ a) НИЈЕ b) ЈЕСТЕ,ВЕОМА 5) ЈЕДАН ДАН ТРАЈЕ a) 12 МЕСЕЦИ b) 24 САТА c) 00 САТИ 6) ДАН ЈЕ ПОДЕЉЕН НА a) ДАН И НОЋ b) ОБДАНИЦА И НОЋ 7) ДЕЛОВИ ДАНА СУ ОБДАНИЦА И a) ДАН b) НОЋ c) САТ 8) УСТАЈЕШ a) УЈУТРУ b) УВЕЧЕ c) ПОПОДНЕ 9) УЧИШ a) УЈУТРУ b) УВЕЧЕ c) У ПОДНЕ 10) СЕДМИЦА ИМА a) 7 ДАНА b) 10 ДАНА 11) АКО ЈЕ ДАНАС ПЕТАК КОЈИ ЈЕ ЈУЧЕ БИО ДАН А КОЈИ ЋЕ БИТ СУТРА a) БИО ЈЕ ЧЕТВРТАК БИЋЕ СУБОТА b) БИО ЈЕ ПЕТАК БИЋЕ НЕДЕЉА 12) ДРУГИ НАЗИВ ЗА СЕДМИЦУ ЈЕ a) НЕДЕЉА b) УТОРАК 13) МЕСЕЦИ У ГОДИНИ СУ a) ПОНДЕЉАК,УТОРАК,СРЕДА,ЧЕТВРТАК b) ЈАНУАР,ФЕБРУАР,МАРТ,АПРИЛ,МАЈ,ЈУНИ,ЈУЛИ,АВГУСТ,СЕПТЕМБАР,ОКТОБАР,НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР 14) ДАНИ У НЕДЕЉИ a) ПОНЕДЕЉАК,УТОРАК,СРЕДА,ЧЕТВРТАК,ПЕТАК,СУБОТА НЕДЕЉА b) СЕПТЕМБАР,СУБОТА,ПЕТАК c) ЈАНУАР МАРТ

ПОНОВИМО КРЕТАЊЕ,СНАЛАЗИМО СЕ У ВРЕМЕНУ

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?