whooping crane - jeřáb popelavý, have to - muset, safely - bezpečně, follow - následovat, scientist - vědec, soon - brzy, think - myslet si, journey - cesta, generation - generace, last - trvat,

My Mum, the aeroplane, OW3, Unit 1

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?