1) Jak se jmenuje naše vlast? a) Čechy b) Morava c) Česká republika 2) Jaký je úřední jazyk našeho státu? a) slovenština b) čeština c) němčina 3) Jak se jmenuje naše hlavní město? a) Brno b) Plzeň c) Praha 4) Která řeka protéká naším hlavním městem? a) Labe b) Vltava c) Lužnice 5) Jak se jmenuje píseň, která se stala naší státní hymnou? a) Kde bydlíš? b) Kde domov můj? c) Šla Nanynka do zelí 6) Jak se jmenuje tento státní symbol? a) státní vlajka b) velký státní znak c) hymna 7) Který z obrázků je velký státní znak? a) b) c) 8) Co je vyobrazeno na malém státním znaku? a) medvěd b) lev c) orlice 9) Nadmořskou výšku mají: a) pouze hory b) všechna místa c) pouze nížiny 10) Co je to obec? a) pouze město b) pouze vesnice c) město nebo vesnice 11) Co je na obrázku? a) Karlův most b) Pražský hrad c) Orloj 12) Označ seznam všech sousedních států ČR a) Polsko, Francie, Německo b) Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko c) Slovensko, Ukrajina, Maďarsko, Rakousko 13) Která světová strana je nahoře? a) jih b) sever c) východ 14) Která světová strana je vpravo? a) západ b) jih c) východ 15) Jak se jmenuje kraj, ve kterém žijeme? a) Jihočeský kraj b) Středočeský kraj c) Liberecký kraj 16) Co používáme v krajině k určení světových stran? a) kompas a buzolu b) dalekohled c) váhy

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?