1) Slovo protikladné ke slovu veselý je.... a) šťastný b) smutný c) kamarádský 2) Slovo protikladné ke slovu ráno je... a) noc b) večer c) odpoledne 3) Slovo souznačné ke slovu dům je... a) domeček b) hotel c) bydlet 4) Slovo protikladné ke slovu černý je... a) oranžový b) tmavý c) bílý 5) Slovo nadřazené ke slovům kopretina, tulipán, slunečnice je... a) květiny b) stromy c) jména 6) slovo souznačné ke slovu cesta je  a) křižovatka b) silnice c) dopravní prostředky 7) slovo souznačné ke slovu přítel je... a) soused b) kamarád c) lidé 8) slovo protikladné ke slovu chytit je ... a) jít b) sejít se c) pustit 9) Slova podřazená ke slovu stromy jsou.... a) jedle, smrk, buk, dub b) jedle, auto, autobus c) auto, kolo, kočárek 10) slovo nadřazené ke slovům matematika, čeština, prvouka, čtení je... a) školní předměty b) knihy c) škola 11) slovo protikladné ke slovu ke slovu láska je.... a) nenávist b) mír c) zájem 12) Slovo citově zabarvené ke slovu Josef je .... a) pán b) Josífek c) kluk

Halloween- opakování učiva o slovech 3. třída

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?