Bor - Borum B, Brom - Bromum Br, Fluor - Fluorum F, Neon - Neon Ne, Lithium - Lithium Li, Mangan - Manganum Mn, Olovo - Plumbum Pb, Stříbro - Argentum Ag, Selen - Selenium Se, Nikl - Nicolum Ni,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?