1) ........................... z hrnca je horúca. a) PARA b) PÁRA 2) Moja obľúbená ........................ je lopta. a) hračka b) hráčka 3) Stela je dobrá ............... pexesa. a) hráčka b) hračka 4) Mama ................ starý sveter. a) PARA b) PÁRA 5) Malé .................. sa hrá s klbkom. a) mača b) máča 6) Babka si ................ chlieb v mlieku. a) mača b) máča 7) Na zem dopadla dažďová ...................... . a) kvapka b) kvapká 8) Z vodovodu ................... studená voda. a) kvapka b) kvapká 9) Môj ................. meria viac ako bratov. a) pas b) pás 10) Dieťa potrebuje na dovolenku cestovný ............. . a) pas b) pás 11) Ujo Alfréd sa ............... prechádza so psom. a) rad b) rád 12) V obchode je dlhý ............... ľudí. a) rad b) rád 13) Na plote je zlomená ............... . a) latka b) látka 14) Mamka dostala k narodeninám hodvábnu .................... . a) LATKU b) LÁTKU 15) Na lúke sa pasie ............. . a) koza b) koža 16) Na stene visí .............. z medveďa. a) koza b) koža 17) Eduško si ............... malú loptičku. a) guľa b) gúľa 18) Z kopca sa valí veľká .............. slamy. a) guľa b) gúľa 19) V triede je veľký .............. . a) krik b) krík 20) Albert sa schoval za ................ . a) krikom b) kríkom

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?