řídit - drive, drove, driven, letět - fly, flew, flown, vzít, brát - take, took, taken, jít, jet - go, went, gone, vidět - see, saw, seen, stavět - build, built, built, začít - begin, began, begun, přijít - come, came, come, stát ( v penězích) - cost, cost, cost, mít - have, had, had, dělat to nejlepší - do, did, done, jezdit na něčem - ride, rode, ridden, vědět, znát - know, knew, known, dostat - get, got, got,

Výsledková tabule/Žebříček

Flash karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?