Předmět ve 2. pádě: vyvarovat se chyby, dosáhnout úspěchu, dostal od Honzy, Předmět v 6. pádě: mluvili jsme o tom, záleželo na Milanovi, stůj při mně, Předmět v 7. pádě: počítali jsme s tím, hodil jablkem, chlubil se jedničkou, Předmět ve 4. pádě: mlela maso, věřit v Boha, udělala to pro babičku, Přívlastek shodný: černý pes zaštěkal, čokoládové figurky, lesní pěšina, Přívlastek neshodný: hejno ryb se rozprchlo, figurky z čokolády, pěšina v lese,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?