1) Kdysi dávno v Sabarii narodil syn. a) oznamovací b) tázací c) rozkazovací d) přací 2) Tatínek si přál, aby se syn v dospělosti stal vojákem. a) oznamovací b) tázací c) rozkazovací d) přací 3) Chtěl Martin bojovat? a) oznamovací b) tázací c) rozkazovací d) přací 4) Staneš se vojákem! a) oznamovací b) rozkazovací c) tázací d) přací 5) Martin měl věrného přítele bílého koně. a) oznamovací b) tázací c) rozkazovací d) přací 6) Kéž bych se mohl vrátit domů. a) oznamovací b) tázací c) rozkazovací d) přací 7) Martin pobídl koně a jel domů. a) oznamovací b) tázací c) rozkazovací d) přací 8) Co uviděl před branami města? a) oznamovací b) tázací c) rozkazovací d) přací 9) Žebrákovi byla zima. a) oznamovací b) rozkazovací c) tázací d) přací 10) Rozsekl svůj plášť. a) oznamovací b) tázací c) rozkazovací d) přací 11) Zabal se do pláště! a) oznamovací b) tázací c) rozkazovací d) přací 12) Co se mu večer zdálo? a) oznamovací b) tázací c) rozkazovací d) přací 13) Založil Martin klášter? a) oznamovací b) tázací c) rozkazovací d) přací 14) Martin pomáhal lidem. a) oznamovací b) tázací c) rozkazovací d) přací 15) Ať se stane Martin biskupem! a) oznamovací b) tázací c) rozkazovací d) přací 16) Schoval se Martin do husího chlívka? a) oznamovací b) tázací c) rozkazovací d) přací 17) Husy, mlčte! a) oznamovací b) rozkazovací c) tázací d) přací 18) Martin se stal biskupem. a) oznamovací b) tázací c) rozkazovací d) přací

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?