map - mapa, mobile phone - mobilní telefon, notebook - zápisník, poznámkový sešit, open - otevřít, remember - zapamatovat si, sit down - sednout si, speak - mluvit, work in pairs - pracovat ve dvojicích, watch - dívat se, scissors - nůžky,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?