1) Što je sibilarizacija? a) Glasovna promjena u kojoj se u nekim oblicima riječi suglasnici k, g, h ispred nastavka i mijenjaju u suglasnike c, z, s b) Sibilarizacija je glasovna promjena c) Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj se u nekim oblicima riječi suglasnici c, z, s ispred nastavka i mijenjaju u suglasnike k, g, h d) Sibilarizacija je glagolsko vrijeme 2) Što je palatalizacija? a) Palatalizacija je glasovna promjena u kojoj se suglasnici h, s, k ispred e te i mijenjaju u š, ć, đ b) Palatalizacija je glasovna promjena u kojoj se suglasnici k, g, h ispred i ili e mijenjaju u č, ž, š c) Palatalizacija je glasovna promjena u kojoj se suglasnici r, s, j ispred e te i mijenjaju u š, ž, đ 3) Što je jotacija? a) Jotacija je glagolsko vrijeme u kojemu se glasovi č, ž, š, ć, đ, š, ž, lj, nj stapaju s glasom j u nove glasove k, g, h, c, t, d, s, z, l, n b) Jotacija je glagolsko vrijeme u kojemu se glasovi č, ž, š, ć, đ, š, ž, lj, nj stapaju s glasom n u nove glasove k, j, e, c, t, i, t, z, l, r c) Jotacija je glasovna promjena u kojoj se glasovi č, ž, š, ć, đ, š, ž, lj, nj stapaju s glasom j u nove glasove k, g, h, c, t, d, s, z, l, n d) Jotacija je glasovna promjena u kojoj se glasovi k, g, h, c, t, d, s, z, l, n stapaju s glasom j u nove glasove č, ž, š, ć, đ, š, ž, lj, nj 4) Kako se zove glas koji se u nekim oblicima određene riječi pojavljuje između dvaju završnih suglasnika, a u nekima gubi? a) samoglasnik b) subjekt c) predikat d) objekt e) nepostojani a f) suglasnik 5) Koliko naglaska postoji u hrvatskom standardnom jeziku? a) dva b) tri c) sedam d) devet e) četiri f) pet 6) Što je naglasnica? a) Riječ koja nema svoj naglasak b) Riječ koja se nalazi ispred naglašene riječi c) Riječ koja ima svoj naglasak d) više riječi koje se izgovaraju zajedno i imaju jedan naglasak 7) [Prepoznaj glasovnu promjenu] orah -> orasi 🌰 a) jotacija b) palatalizacija c) nepostojani a d) sibilarizacija 8) [Prepoznaj glasovnu promjenu] rak -> račić 🦀 a) jotacija b) palatalizacija c) nepostojani a d) sibilarizacija 9) [Prepoznaj glasovnu promjenu] klicati -> kličem 🔊 a) jotacija b) palatalizacija c) nepostojani a d) sibilarizacija 10) [Prepoznaj glasovnu promjenu] biljka -> biljaka 🌱 a) jotacija b) palatalizacija c) nepostojani a d) sibilarizacija 11) [Prepoznaj glasovnu promjenu] propuh -> propusi 💨 a) jotacija b) palatalizacija c) nepostojani a d) sibilarizacija 12) [Prepoznaj glasovnu promjenu] vrag -> vraže 😈 a) jotacija b) palatalizacija c) nepostojani a d) sibilarizacija 13) [Prepoznaj glasovnu promjenu] zec -> zeče 🐰 a) jotacija b) palatalizacija c) nepostojani a d) sibilarizacija 14) [Prepoznaj glasovnu promjenu] peku -> peci 🍳 a) jotacija b) palatalizacija c) nepostojani a d) sibilarizacija 15) [Prepoznaj glasovnu promjenu] brz -> brži 🏃🏼 a) jotacija b) palatalizacija c) nepostojani a d) sibilarizacija 16) [Prepoznaj glasovnu promjenu] naranča -> naranača 🍊 a) jotacija b) palatalizacija c) nepostojani a d) sibilarizacija 17) [Prepoznaj glasovnu promjenu] moliti -> moljah 🙏🏼 a) jotacija b) palatalizacija c) nepostojani a d) sibilarizacija 18) [Prepoznaj glasovnu promjenu] knjiga -> knjizi 📚 a) jotacija b) palatalizacija c) nepostojani a d) sibilarizacija 19) Kako se označuje kratkosilazni naglasak? a) \\ b) \ c) ∩ d) / 20) Kako se označuje dugouzlazni naglasak? a) \\ b) \ c) ∩ d) / 21) [Prepoznaj naglasak] sèstra 👩 a) kratkouzlazni b) kratkosilazni c) dugouzlazni d) dugosilazni 22) [Prepoznaj naglasak] rȏg 📯 a) kratkouzlazni b) kratkosilazni c) dugouzlazni d) dugosilazni 23) [Prepoznaj naglasak] rúka ✋ a) kratkouzlazni b) kratkosilazni c) dugouzlazni d) dugosilazni 24) Koje od navedenih imenica mogu biti dvojaki oblici? - [Sibilarizacija] a) bitka b) junak c) pripovjetka d) majka e) prijedlog f) njuška

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?