1) I ......... got a dog. His name is Harry.  a) have b) has 2) the boy a) he b) she c) it d) they 3) The boy ......... got a big rabbit.  a) have b) has 4) the girl a) he b) she c) it d) they 5) The girl ......... got a brown dog.  a) have b) has 6) the frog a) he b) she c) it d) they 7) The frog ......... got big eyes. a) have b) has 8) the chickens a) he b) she c) it d) they 9) The chickens ......... got small eyes.  a) have b) has

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?