1) úhel alfa je ostrý a) b) c) d) 2) úhel beta je tupý a) b) c) d) 3) úhly alfa a beta jsou vedlejší úhly, součet úhlu alfy a beta je 180° a) b) c) d) 4) úhly alfa a alfa s čárkou jsou vrcholové úhly a mají stejnou velikost a) b) c) d) 5) úhly beta a beta s čárkou jsou vrcholové úhly a mají stejnou velikost a) b) c) d) 6) dvojice úhlů alfa a beta; alfa s čárkou a beta s čárkou jsou vedlejší úhly a) b) c) d) 7) úhly alfa a gama jsou vrcholové a mají stejnou velikost a) b) c) d) 8) úhly beta a omega jsou vrcholové úhly a mají stejnou velikost a) b) c) d) 9) úhly alfa a beta jsou souhlasné úhly a mají stejnou velikost a) b) c) d) 10) úhly gama a omega jsou úhly souhlasné a mají stejnou velikost a) b) c) d) 11) úhly alfa a omega jsou úhly střídavé a mají stejnou velikost a) b) c) d) 12) úhly beta a gama jsou úhly střídavé a mají stejnou velikost a) b) c) d) 13) úhly alfa a ro; beta a delta jsou úhly vedlejší; součet dvou vedlejších úhlů je 180° a) b) c) d) 14) úhly ro a delta jsou úhly střídavé a mají stejnou velikost a) b) c) d)

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?