1) venkovská zab__jačka a) i b) í c) y d) ý 2) b__telná stará truhlice a) i b) í c) y d) ý 3) starob__lý dům a) i b) í c) y d) ý 4) dob__tí hradu a) i b) í c) y d) ý 5) trvalé b__dliště a) i b) í c) y d) ý 6) b__linkový čaj a) i b) í c) y d) ý 7) hřeb__nek kohouta a) i b) í c) y d) ý 8) ob__vatel Znojma a) i b) í c) y d) ý 9) neob__čejné dobrodružství a) i b) í c) y d) ý 10) prostorná kab__na a) i b) í c) y d) ý 11) ušní bub__nek a) i b) í c) y d) ý 12) náhlé krupob__tí a) i b) í c) y d) ý 13) přeb__tek vytěženého kamene a) i b) í c) y d) ý 14) nab__t baterii a) i b) í c) y d) ý 15) zab__l mouchu a) i b) í c) y d) ý 16) přib__l hřebík a) i b) í c) y d) ý 17) levné ub__tování a) i b) í c) y d) ý 18) b__t spravedlivý a) i b) í c) y d) ý 19) zb__tek večeře a) i b) í c) y d) ý 20) Dlouhý, Široký a B__strozraký a) i b) í c) y d) ý 21) ptačí b__dýlko a) i b) í c) y d) ý 22) horská b__střina a) i b) í c) y d) ý 23) b__cí nástroje a) i b) í c) y d) ý 24) b__zon americký a) i b) í c) y d) ý 25) odb__vat se v jídle a) i b) í c) y d) ý 26) tvrdá slab__ka a) i b) í c) y d) ý 27) nab__zet ucelené služby a) i b) í c) y d) ý

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?