1) Jelen a) ekosystém rybník b) ekosystém pole c) ekosystém les d) ekosystém zahrada e) ekosystém louka f) ekosystém řeka 2) Horniny přeměnené a) žula b) křemenec c) rubín d) mramor e) svor f) pískovec 3) Neživá příroda a) houby b) voda c) bakterie d) jelen e) motýl f) vzduch 4) Jedlé houby a) muchomůrka tigrovaná b) hřib satan c) liška obecná d) holuběnka vrhavka e) kozák f) pestřec obecný 5) Nerostné suroviny a) síra b) ropa c) sádrovec d) svor e) slepenec f) čedič 6) Ve vzduchu se nenachází a) dusík b) benzín c) vůně d) kyslík e) oxid uhličitý f) hořčík 7) Fotosyntéza je: a) vydechování člověka b) vánoční focení c) proměna cukru a vody na oxid uhličitý d) orání pole e) proměna oxidu uhličitého a vody na cukry f) proměna cukru a mouky na buchty 8) Uvnitř Země se nenachází a) zemská kůra b) velké jádro c) svrchní plášť d) vnější jádro e) spodní pláž f) ornice 9) horniny usazené a) žula b) gabro c) břidlice d) rula e) slepenec f) síra

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?