1) b__dlí ve městě a) i b) í c) y d) ý 2) odb__l mě bez pozdravu a) i b) í c) y d) ý 3) pob__vat mimo domov a) i b) í c) y d) ý 4) zkušená b__linářka a) i b) í c) y d) ý 5) Zb__šek má rád mléko a) i b) í c) y d) ý 6) dárková krab__čka a) i b) í c) y d) ý 7) starý b__cykl a) i b) í c) y d) ý 8) kdyb__ch se vrátil a) i b) í c) y d) ý 9) b__val rád v divadle a) i b) í c) y d) ý 10) pob__t na návštěvě a) i b) í c) y d) ý 11) b__valá městská knihovna a) i b) í c) y d) ý 12) ub__tovali se v hotelu a) i b) í c) y d) ý 13) nájem platíme b__tné a) i b) í c) y d) ý 14) ptačí b__dýlko a) i b) í c) y d) ý 15) b__val rád v divadle a) i b) í c) y d) ý 16) b__la velmi milá a) i b) í c) y d) ý 17) svéb__tný ráz krajiny a) i b) í c) y d) ý 18) dob__tí kreditu a) i b) í c) y d) ý 19) kdyb__s chtěl a) i b) í c) y d) ý 20) znesnadnit ob___vání a) i b) í c) y d) ý 21) sčítání ob__vatelstva a) i b) í c) y d) ý 22) kob__la je samice koně a) i b) í c) y d) ý 23) zb__vá pár dní a) i b) í c) y d) ý 24) odpověděl b__stře a) i b) í c) y d) ý 25) pohádkový Všudyb__l a) i b) í c) y d) ý 26) indiánské ob__dlí a) i b) í c) y d) ý

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?