1) b__vala často na chalupě a) i b) í c) y d) ý 2) b__lkoviny a sacharidy a) i b) í c) y d) ý 3) řeka B__lina a) i b) í c) y d) ý 4) javor bab__ka a) i b) í c) y d) ý 5) příspěvek do b__tového fondu a) i b) í c) y d) ý 6) b__cí nástroje a) i b) í c) y d) ý 7) starob__lý dům a) i b) í c) y d) ý 8) cesta ub__hala pomalu a) i b) í c) y d) ý 9) přírodní úžlab__na a) i b) í c) y d) ý 10) dob__tkářství patří k zemědělství a) i b) í c) y d) ý 11) zab__l mouchu a) i b) í c) y d) ý 12) rezavý hřeb__k a) i b) í c) y d) ý 13) b__cí nástroje a) i b) í c) y d) ý 14) rytíři dob__li hrad a) i b) í c) y d) ý 15) je to zb__tečnost a) i b) í c) y d) ý 16) dárková krab__čka a) i b) í c) y d) ý 17) nezlob__m se a) i b) í c) y d) ý 18) Hrab__ně leží u Ostravy a) i b) í c) y d) ý 19) zb__střil sluch a) i b) í c) y d) ý 20) hřeb__nek kohouta a) i b) í c) y d) ý 21) mladý bujný b__ček a) i b) í c) y d) ý 22) překrásný slab__kář a) i b) í c) y d) ý 23) b__linkový čaj a) i b) í c) y d) ý 24) útulný příb__tek a) i b) í c) y d) ý 25) přib__slavský rodák a) i b) í c) y d) ý 26) ub__tovali se v hotelu a) i b) í c) y d) ý

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?