Sestra čte knihu. - My sister is reading a book, Čeká. - He is waiting., Jedou na výlet. - They are going on a trip., Učíme se o zvířatech. - We are learning about animals., Jedí. - They are eating., Píšu o výletě. - I am writing about the trip.,

Present continuous - přítomný průběhový překlad čj - aj

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?