Žila ____ jedna liška. Jmenovala se ____. Neměla velký ____. ____ v malém lesním ____, kde se vešlo i trochu dřevěného ____. ____ jedla ____, které tajně skrývala před ____ sousedního hospodářství – ____, ____ i jiným ____.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?