1) Martin chce b__t pilotem. 2) Na věži odb__la půlnoc. 3) Máme hezký b__t. 4) Moje bab__čka sb__rá léčivé b__liny. 5) Poslouchali jsme Příhody lišky B__stroušky. 6) Na louce se pásl dob__tek. 7) Koupili jsme nový náb__tek. 8) Krájení jablka je vánoční ob__čej. 9) Ob__vatelé města se sešli na náměstí. 10) Moje kamarádka b__dlí v Praze. 11) Malá kob__lka poskakovala v ohradě. 12) Nikdy jsem neviděl b__čí zápasy. 13) Kdyb__ nepršelo, mohli jsme jít na výlet. 14) Zb__něk je b__strý žák.

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?