1.p. Kdo? Co?: dvě tužky, tělocvična, školník, 2.p. (bez) Koho? Čeho?: bez sešitu, do gumy, do školy, 3.p. (ke) Komu? Čemu?: k lavici, nůžkám, proti stěnám, 4.p. (vidím) Koho? Co?: tužku, pro fixy, za tabuli, 5.p. Oslovujeme, voláme.: žáci!, Kamčo, Samíku, 6.p. (o) Kom? (o) Čem?: o peru, ve třídě, na papíru, 7.p. (s) Kým? (s) Čím?: nad tabulí, pod židlí, barvami,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?