1) Označi imenicu: a) trčao sam b) trkač c) treći 2) Označi pridev: a) pevao sam b) pevač c) raspevan d) pesma 3) Označi glagol: a) san b) uspavan c) sanjam 4) Označi redni broj. a) sto b) petnaesti c) sedam 5) Označi rečenicu u kojoj je imenica u muškom rodu. a) Ptica peva. b) Vetar duva. c) Sunce greje. 6) Označi rečenicu u kojoj su imenice u množini. a) Pas i mačka se igraju. b) Ptice prave gnezdo. c) Devojčice prave venčiće. 7) Označi rečenicu u kojoj se nalazi pridev. a) Milan igra fudbal. b) Jasna pravi ukusne kolače. c) Jovan brzo trči. 8) Označi rečenicu u kojoj je osnovni broj. a) Sedim u trećoj klupi. b) Kupila sam pet olovaka. c) Stigao je na cilj treći. 9) Označi rečenicu u kojoj je glagol u budućem vremenu. a) Maja će pevati u horu. b) Maja peva u horu. c) Maja je pevala u horu. 10) Imenice su: a) reči koje označavaju radnju, stanje i zbivanje. b) reči koje označavaju imena bića, predmeta i pojava. c) reči koje označavaju koje je nešto ili neko po redu. 11) Označi rečenicu u kojoj su dve vlastite imenice. a) Moja mama se zove Jasna. b) Tetka Sara živi u gradu. c) Moj drug Joca je iz Niša. 12) Označi pravilno napisanu rečenicu. a) Miloš nejede trešnje jer ih ne voli. b) Miloš ne jede trešnje jer ih ne voli. c) Miloš ne jede trešnje jer ih nevoli. 13) Označi rečenicu u kojoj je glagol u odričnom obliku. a) Maja je u parku. b) Ona nije ponela rolere. c) Ema je zove da se igraju. 14) Označi pravilno napisan datum. a) 28. 5 2020. b) 28 5 2020 c) 28. maj. 2020. d) 28. 5. 2020. 15) Označi rečenicu u kojoj je pravilno upotrebljena skraćenica. a) Idem u oš ,,Ivo Andrić". b) Idem u Oš ,,Ivo Andrić". c) Idem u OŠ ,,Ivo Andrić". d) Idem u oŠ ,,Ivo Andrić".

GRAMATIKA - DRUGI RAZRED

podle

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?