sympatia - priateľské pocity, náklonnosť, logika - správne myslenie, entuziazmus - oduševnenie, nadšenie, syntax - náuka o skladaní slov do viet, kardiológ - odborný lekár pre srdcové choroby, alergia - zvýšená citlivosť organizmu na niektoré látky, impulz - tvorivé nadšenie, popud na tvorenie, flexibilný - ohybný, pružný, investícia - vloženie peňazí do nejakého podniku, dehydratácia - strata vody v organizme, hipodróm  - miesto, kde jazdia kone , dyslexia - porucha čítania , gigantický - obrovský, mohutný, dialekt - nárečie, disharmónia - nesúlad ,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?