1) krátké a) zájmeno b) přídavné jméno c) podstatné jméno 2) iglú a) podstatné jméno b) zájmeno c) přídavné jméno 3) trojúhelník a) podstatné jméno b) přídavné jméno c) zájmeno 4) můj a) podstatné jméno b) přídavné jméno c) zájmeno 5) túje a) zájmeno b) přídavné jméno c) podstatné jméno 6) cvičit a) podstatné jméno b) sloveso c) zájmeno 7) zútulnit (zpříjemnit) a) sloveso b) podstatné jméno c) přídavné jméno 8) ocún a) přídavné jméno b) podstatné jméno c) zájmeno 9) moře a) podstatné jméno b) zájmeno c) přídavné jméno 10) zúčastnit se (závodu) a) přídavné jméno b) podstatné jméno c) sloveso 11) šedesát a) číslovka b) podstatné jméno c) přídavné jméno 12) milá a) přídavné jméno b) podstatné jméno c) zájmeno 13) neúcta a) podstatné jméno b) přídavné jméno c) zájmeno 14) trubadúr a) přídavné jméno b) podstatné jméno c) zájmeno 15) červený a) přídavná jména b) zájmena c) číslovky 16) dvacet a) zájmena b) číslovky c) slovesa

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?