bratr - syn mého otce je můj, bratr - syn mé matky je můj, sestra - dcera mého otce je moje, sestra - dcera mé matky je moje, teta - sestra mé matky je moje, teta - sestra mého otce je moje, strýc - bratr mé matky je můj, strýc - bratr mého otce je můj, bratranec - syn mého strýce je můj, bratranec - syn mé tety je můj, sestřenice - dcera mé tety je moje, sestřenice - dcera mého strýce je moje, dědeček - otec mého otce je můj, babička - matka mé matky je moje, neteř - dcera mé sestry je moje, neteř - dcera mého bratra je moje, synovec - syn mé sestry je můj, synovec - syn mého bratra je můj, babička - matka mého otce je moje, dědeček - otec mé matky je můj,

Rodina - základní příbuzenské vztahy ve vztahu ke „mně“

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?