DOOR - DVEŘE, WINDOW - OKNO, DESK - STŮL, PEN - PROPISKA, PENCIL - TUŽKA, ERASER - GUMA, COMPUTER - POČÍTAČ, BOARD - TABULE, LOOK - PODÍVEJ, LISTEN - POSLOUCHEJ, READ - ČTI, WRITE - PIŠ, PICK UP - VEZMI SI, GIVE - DEJ, PUT DOWN - POLOŽ, SIT DOWN - SEDNI SI, STAND UP - STOUPNI SI, SAY - ŘEKNI, OPEN - OTEVŘI, CLOSE - ZAVŘI,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?