1) větrný ml_n a) ý b) í c) i d) y 2) nepl_tvej vodou a) í b) ý c) i d) y 3) rohl_k s máslem a) ý b) y c) í d) i 4) kl_dné Vánoce a) y b) i c) ý d) í 5) usl_šela hluk a) i b) y c) í d) ý 6) l_ska je vodní pták a) y b) i c) ý d) í 7) dobrý l_žař a) ý b) í c) y d) i 8) starý ml_nář a) i b) y c) í d) ý 9) l_st stromu a) í b) ý c) i d) y 10) košík z l_ka a) ý b) í c) y d) i 11) pl_nule čte a) ý b) í c) y d) i 12) maska ​​na obl_čej a) i b) y c) í d) ý 13) nesl_šící člověk  a) i b) y c) í d) ý 14) l_pa je národní strom a) ý b) í c) y d) i 15) rád l_žuje a) y b) i c) ý d) í 16) ml_t mouku a) i b) y c) í d) ý 17) žlutý tul_pán a) í b) ý c) i d) y 18) l_tkový sval a) ý b) í c) y d) i 19) bl_zká vesnice a) i b) y c) í d) ý 20) pl_nový vařič a) í b) ý c) i d) y 21) ml_nek na maso a) ý b) í c) y d) i 22) psí pel_šek a) i b) y c) í d) ý 23) l_skové oříšky a) y b) i c) ý d) í 24) kotě se l_sá a) í b) ý c) i d) y 25) pl_noměr a) i b) y c) í d) ý 26) nal_čila si oči a) y b) i c) ý d) í 27) mazaný jako l_ška a) y b) i c) ý d) í 28) bl_štivý prstýnek a) y b) i c) ý d) í 29) pol_kač ohně a) ý b) í c) y d) i 30) l_zat zrmzlinu a) í b) ý c) i d) y 31) pl_šová hračka a) i b) y c) í d) ý 32) pel_ňkový čaj a) y b) i c) ý d) í 33) kl_dný člověk a) y b) i c) ý d) í 34) dítě vzl_kalo a) í b) ý c) i d) y 35) L_sá Hora a) i b) y c) í d) ý 36) ml_nské kolo a) ý b) í c) y d) i 37) bolest při pol_kání a) í b) ý c) i d) y 38) mlha se rozpl_nula a) i b) y c) í d) ý 39) l_žařská helma a) ý b) í c) y d) i 40) nový pl_šák a) í b) ý c) i d) y 41) l_kožrout ničí smrky a) í b) ý c) i d) y 42) zemní pl_n a) y b) i c) ý d) í 43) hříbě má l_sinku a) i b) y c) í d) ý 44) l_ska na ovoce a) i b) y c) í d) ý 45) hlasité vzl_kání a) y b) i c) ý d) í

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?