1) V (pravěku) žilo hodně zvířat. a) 6. pád b) 3. pád c) 2. pád d) 7. pád 2) Lidé si představovali (dinosaury) jako nestvůry. a) 2. pád b) 4. pád c) 3. pád d) 6. pád 3) Před (cestou) jsem se důkladně připravil. a) 1. pád b) 5. pád c) 2. pád d) 7. pád 4) Koně se pasou na (louce). a) 6. pád b) 4. pád c) 1. pád d) 3. pád 5) Podej to (mamince). a) 1. pád b) 2. pád c) 3. pád d) 4. pád 6) Viděl utíkat (zajíce). a) 4. pád b) 5. pád c) 6. pád d) 7. pád 7) Adame! a) 1. pád b) 2. pád c) 5. pád d) 7. pád 8) Za (hromadou) kamení ležel pes. a) 6. pád b) 7. pád c) 2. pád d) 4. pád 9) Je umazaný od (barev). a) 1. pád b) 2. pád c) 3. pád d) 4. pád 10) Venku štěkal (pes). a) 1. pád b) 3. pád c) 5. pád d) 7. pád

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?