1) Dospělí muži mají asi: a) 5 l krve b) 8 l krve c) 3,5 l krve 2) krev je: a) vnitrobuněčná kapalina b) mimobuněčná kapalina c) tekutá tkáň d) pojivo 3) přenos kyslíku zajišťují a) bílé krvinky b) krevní destičky c) červené krvinky d) krevní plazma e) tělíska s jádrem f) bezjaderná tělíska 4) Krevní plazma je a) červená kapalina b) tvořena z 90% vodou c) kapalina přenášející živiny a hormony d) důležitá složka mízy 5) červené krvinky a) vznikají v kostní dřeni b) množí se pomocí jádra c) zanikají v kostní dřeni d) obsahují hemoglobin 6) krevní barvivo (hemoglobin) a) váže kyslík b) váže obranné látky organismu c) jeho součástí je Fe d) jeho součástí je Zn e) rozkládá se v játrech na žlučové barvivo a dále využitelné železo 7) bílé krvinky a) přenáší kyslík b) pomáhají srážení krve c) jsou odpovědné za obranu organismu d) mají jádro e) podle potřeby se mohou samovolně množit 8) krevní destičky a) pomáhají při srážení krve b) jsou bezjaderné c) jsou plnohodnotné buňky d) napomáhají při imunitních reakcích 9) Krevní skupiny objevil a) Jan Janský b) Jan Jesenský c) Jan E. Purkyně 10) Tkáňový mok a) tvoří životní prostředí buněk b) zprostředkovává výměnu živin a kyslíku mezi tkáněmi a krví c) vzniká z mízy 11) Míza a) vzniká z tkáňového moku b) filtruje se v mízních uzlinách c) pohybuje se v krevních cévách

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?